Schattingsverslag van munten laten opmaken voor de notaris

Notaris

Voor een schatting van munten in nalatenschap of bij verdeling reken ik een forfait van 150 euro (+BTW)  en een kilometervergoeding naar het notariaat of de klant.

Enkele aandachtspunten bij nalatenschappen :

Zorg er voor dat het materiaal niet blijft rondslingeren in het lege huis van de overleden verzamelaar. Bewaar het materiaal op een veilige plaats.
Let op met ‘kennissen van de verzamelaar’ die de collectie graag nog eens willen zien. Misschien biedt men u wel ‘hulp bij het uittellen’ aan, als men de collectie even te leen krijgt. De ervaring leert me dat dit vaak leidt tot onaangename situaties die men best vermijdt.
Nabestaanden vragen vaak om een verzameling te verdelen. Weet dat dit kan, maar niet eenvoudig is en het maken van keuzes vereist. Een perfecte verdeling is meer dan een uitdaging!

Ga ook een kijkje nemen bij de vaak gestelde vragen!

Beëdigd Gerechtsdeskundige, opgenomen in nationaal register voor gerechtsdeskundigen met het identificatienummer EXP13805726