Latijnse woorden voorkomend in muntopschriften.

ABBAS – Abt

ABBATISSA – abdis

ADVOCATVS – Baljuw

ANNO – Jaar

ARCHIDVX – Aartshertog

ARCHIEPISCOPVS – Aartsbisschop

ARGENTEA – van zilver

AVREA – van goud

CASTRI – Kasteel, slot

CIVITAS – Stad

CIVITAS IMPERIVM – Keizer (Vrij) Stad

COMES – Graaf

D(EI) G(RATIA) – bij de gratie Gods

DOMINUS – Heer

DVCATVM – Hertogdom

DVX – Hertog

ELECTOR – Keurvorst van het Heilige Roomse Rijk

EPISCOPVS – Bisschop

ET – en

FID(EI) DE(FENSOR) – Verdediger van het Geloof (titel van de Engelse koningen sedert Hendrik VIII)

IMPERATOR – Keizer

MAGISTER – Meester ( magister)

MAGNVS – Groot(s), edel

MAGNVS DVX – Groothertog

MARCHIO – Markgraaf

MONETA – Munt, geld

MON(ETA) NOV(A) ARG(ENTA) – Nieuw zilvergeld

NOVA – Nieuw

PAX – Vrede

PRINCEPS – Prins

REGINA – Koningin

RESPVBLICA – Republiek

REX – Koning

ROM(ANVM) IMP(ERATOR) – Rooms Keizer

S(ACRVM) R(OMANVM) I(MPERIVM) – Heilige Roomse Rijk

S(EMPER) A(VGVSTVS) – Altijd luisterrijk, vorstelijk

TVTOR – Regent

VICE COMES – Burggraaf

VRBS – Stad

Z – en